Thuế môn bài – Khái quát về mức nộp thuế và thời hạn nộp năm 2023

Đến giai đoạn kê khai và nộp thuế môn bài năm 2023, người kế toàn cần hoàn thiện những giấy tờ và thủ tục cần thiết. Bài viết dưới đây của hóa đơn điện tử MISA MeInvoice sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về thuế môn bài!

thời hạn nộp thuế môn bài 2023

1. Khái quát về lệ phí môn bài (thuế môn bài)

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là một loại thuế trực thuộc do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Ngoại trừ một số trường hợp được miễn thuế môn bài, mọi cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài như một loại thẻ bài để tiếp tục kinh doanh và sản xuất.

Lưu ý rằng: Thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng trong văn bản pháp luật từ ngày 01/01/2017, thay vào đó là thuật ngữ “lệ phí môn bài”.

2. Đối tượng phải chịu thuế môn bài

Người phải nộp thuế môn bài được quy định trong các Nghị định và Thông tư bao gồm cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá hoặc dịch vụ với doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá hoặc dịch vụ không thường xuyên hoặc địa điểm kinh doanh không cố định theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh muối.
 • Tổ chức, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá.
 • Điểm bưu điện cơ quan báo chí, cơ quan văn hóa xã.
 • Liên hợp tác xã, hợp tác xã có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền liên quan.
 • Quỹ tín dụng, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hợp tác xã và những doanh nghiệp tư nhân có hoạt động kinh doanh trên khu vực miền núi.

2. Bậc thuế môn bài (Các mức đóng thuế môn bài)

Quy định về mức nộp thuế môn bài được chia thành 2 trường hợp như sau:

* Mức nộp thuế môn bài năm 2023 áp dụng cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ:

STT Đối tượng và căn cứ thu Mức nộp thuế môn bài
1 Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 VNĐ/năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 VNĐ/năm
3 Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 VNĐ/năm

* Mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

STT Doanh thu Mức nộp
1 Trên 500 triệu VNĐ/năm 1.000.000 VNĐ/năm
2 Trên 300 đến 500 triệu VNĐ/năm 500.000 VNĐ/năm
3 Trên 100 đến 300 triệu VNĐ/năm 300.000 VNĐ/năm

3. Thời hạn nộp thuế môn bài 2023

thời hạn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2023 là ngày 30/01/2023. Từ năm sau, việc nộp lệ phí môn bài là bắt buộc hàng năm. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Trừ một số trường hợp sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp nhỏ/vừa chuyển từ hộ kinh doanh đã kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài:

 • Thời gian kết thúc lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm 2023, hạn nộp chậm nhất là 30/7/2023;
 • Thời gian kết thúc lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm 2023, hạn nộp chậm nhất là 30/1 của năm liền kề;

Trường hợp 2: Hộ, cá nhân tạm ngừng sản xuất kinh doanh sau đó tái hoạt động:

 • DN tái hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, hạn nộp cuối là 30/07/2023;
 • DN tái hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm 2023, hạn nộp cuối là 30/01 của năm liền kề.

4. Cách nộp lệ phí (thuế) môn bài 2023

Có 2 cách để nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Nộp tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).
 • Trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty để nộp thuế điện tử. Với hình thức này, doanh nghiệp cần chữ ký số.

Hiện tại, nhiều Chi cục thuế yêu cầu các chủ thể kinh doanh nộp thuế điện tử qua chữ ký số, sau đó mới giải quyết hồ sơ kê khai thuế. Vì vậy, chữ ký số là bắt buộc. Bạn có thể tham khảo dịch vụ chữ ký số MISA eSign để biết thêm thông tin:

Xem thêm: Chữ ký số MISA eSign tiện lợi và tốt nhất Việt Nam

5. Các quy định xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài

STT Trường hợp vi phạm Hình thức nộp phạt
1 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
2 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày Phạt tiền từ 2.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ
3 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày Phạt tiền từ 5.000.000 VNĐ đến 8.000.000 VNĐ
4 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp Phạt tiền từ 8.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ
5 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điều 143 Luật Quản lý thuế. Phạt tiền từ 15.000.000 VNĐ đến 25.000.000 VNĐ

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn, mức phạt nộp chậm sẽ được tính như sau:

Số tiền phạt chậm = Số tiền thuế chậm x 0.03% x số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo qui định pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.

6. Tổng kết một số ý chính và câu hỏi thường gặp

Nhằm tạo sự tổng hợp cho bạn, MISA MeInvoice xin tổng hợp một số ý chính dưới đây kèm theo một số câu hỏi thường gặp về lệ phí môn bài:

1. Quy định về mức lệ phí môn bài với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 VNĐ/năm

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 VNĐ/năm

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các đơn vị kinh tế khác: 1.000.000 VNĐ/năm

2. Quy định về lệ phí môn bài với hộ kinh doanh

Mức lệ phí môn bài với hộ kinh doanh được quy định như sau:

– Doanh thu trên 500 triệu VNĐ/năm: 1.000.000 VNĐ/năm.

– Doanh thu trên 300 đến 500 triệu VNĐ/năm: 500.000 VNĐ/năm.

– Doanh thu trên 100 đến 300 triệu VNĐ/năm: 300.000 VNĐ/năm.

3. Lệ phí môn bài năm 2023

Năm 2023, Công ty sẽ nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Lệ phí môn bài của công ty: 2.000.000 VNĐ và nộp trước ngày 30/01/2023;
 • Lệ phí môn bài của chi nhánh: 1.000.000 VNĐ và nộp trước ngày 30/01/2023.

4. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Khoản 1, Điều 10 Nghị định 126/2020 NĐ-CP quy định thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài như sau:

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Do đó, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.

5. Lệ phí (Thuế) môn bài nộp khi nào?

Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Cụ thể như sau:

– Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng đại diện đã thành lập trước năm 2022, cần nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2023.

– Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp), nếu đã kết thúc thời gian miễn lệ phí (thuế) môn bài trong năm 2023 (tức là thành lập doanh nghiệp từ năm 2019 trở về trước), thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí (thuế) môn bài trong 6 tháng đầu năm -> Thời hạn nộp lệ phí (thuế) môn bài chậm nhất phải là ngày 30/07/2023.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí (thuế) môn bài trong 6 tháng cuối năm -> Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất phải là ngày 30/01/2024.

– Trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng sau đó hoạt động trở lại, thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

 • Nếu hoạt động trong 6 tháng đầu năm -> Chậm nhất vào ngày 30/07/2023 phải hoàn thành nộp lệ phí (thuế) môn bài.
 • Nếu hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm -> Chậm nhất là ngày 30/01/2024, hộ kinh doanh phải hoàn thành việc nộp lệ phí môn bài.

Như vậy, bài viết đã cung cấp thông tin chi tiết về thuế môn bài. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của MISA MeInvoice! Nếu bạn quan tâm đến phần mềm MISA MeInvoice và muốn dùng thử MIỄN PHÍ trong 7 ngày với đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:

Related Posts