Uncategorized

Từ A – Z những điều cần biết về bảo hiểm xã hội là gì?

Số định danh sổ bảo hiểm xã hội là gì
Tác giả - Kha Be

Hẳn nhiều người đang thắc mắc bảo hiểm xã hội là gì (BHXH)? Tại sao phải tham gia? Việc tham gia này mang lại lợi ích gì?… Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về những vấn đề đó.

Bảo hiểm xã hội là gì?

BHXH sinh ra với mục đích hỗ trợ, thay thế phần nào đó những khó khăn vất vả của người dân trong xã hội vào những lúc ốm đau, bệnh tật, sinh con, rủi ro nghề nghiệp trong lao động, người thất nghiệp hoặc trong thời gian nghỉ hưu. BHXH gồm 2 loại là bắt buộc và tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội là gì

Bảo hiểm xã hội là gì

Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Sổ BHXH là sổ dùng để ghi chép thời gian làm việc, thống kê quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để giải quyết các chế độ BHXH cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Số sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Số BHXH là mã định danh duy nhất được cấp cho một cá nhân ghi nhận quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và các chế độ, chính sách được hưởng trọn đời.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.

Những đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc. Người đã đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, đã có 15 năm đóng BHXH trở lên có nhu cần đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Quỹ bảo hiểm xã hội là gì?

Quỹ bảo hiểm xã hội độc lập với ngân sách Nhà nước, được hình thành và quản lý thống nhất, tập trung theo chế độ tài chính của Nhà nước để chi trả cho người lao động hay mất việc làm.

Quỹ bảo hiểm xã hội là gì

Quỹ bảo hiểm xã hội là gì

Truy thu bảo hiểm xã hội là gì?

Truy thu BHXH là hình thức cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN của những trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy đinh, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN.

  • Các trường hợp truy thu

– Đơn vị không đăng ký đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với người lao động.

– Người lao động quy định tại Điểm. 1.7 Khoản 1 Điều 4 truy đóng BHXH bắt buộc sau khi về nước.

– Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  • Điều kiện truy thu

– Được cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan BHXH kiểm tra, thanh tra, buộc truy thu; đơn vị có đề nghị được truy thu đối với người lao động.

– Hồ sơ đúng đủ theo quy định.

  • Tiền lương làm căn cứ truy thu, tỷ lệ truy thu

– Tiền lương hàng tháng của ngườ lao động làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với người lao động theo quy định pháp luật tương ứng với thời gian truy thu. Tiền lương này được ghi chi tiết trong sổ BHXH của người lao động.

– Tỷ lệ truy thu BHXH được tính bằng % tiền lương hằng tháng của người lao động làm do Nhà nước quy định.

Số định danh bảo hiểm xã hội là gì?

Mỗi người lao động khi tham gia BHXH sẽ được cấp một mã số BHXH duy nhất theo suốt cuộc đời, giúp cơ quan BHXH quản lý quá trình tham gia đóng bảo hiểm, hưởng quyền lợi và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT cũng như làm căn cứ để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Người tham gia bảo hiểm chỉ cần cung cấp mã số BHXH của mình cho cơ quan BHXH để được hưởng các chế độ trên phạm vi toàn quốc…

Số định danh sổ bảo hiểm xã hội là gì

Số định danh sổ bảo hiểm xã hội là gì

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là ghi quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH của người tham gia dừng đóng bảo hiểm tại một đơn vị. Việc này được thực hiện khi người lao động nghỉ việc hoặc khi công ty ngừng hoạt động.

Bảo hiểm xã hội trả thay lương là gì?

Trong tháng trả lương có phát sinh thêm đó là có nhân viên, người lao động ốm đau và được cơ quan BHXH trả thay lương công ty thì đó được gọi là “Định khoản nghiệp vụ BHXH trả thay lương cho người lao động (chi ốm đau…)”.

Trợ cấp bảo hiểm xã hội là gì?

Trợ cấp BHXH là một khoản vật chất (lượng tiền hoặc hiện vật) mà người lao động nhận được từ cơ quan BHXH, khi có những nhu cầu BHXH phát sinh, nhằm trang trải những chi phí cho các “rủi ro bảo hiểm”, góp phần ổn định đời sống gia đình người lao động. Từ các chế độ BHXH, trợ cấp BHXH thực hiện một số chức năng:

Trợ cấp bảo hiểm xã hội là gì

Trợ cấp bảo hiểm xã hội là gì

– Đảm bảo trong các trường hợp ốm đau, thai sản.

– Chuyển dịch trong các trường hợp tuổi già, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tử vong, v.v..

– Đền bù trong các trường hợp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

– Phân phối lại trong các trường hợp ốm đau, thai sản, trợ cấp gia đình, v.v…
Những nhu cầu BHXH có thể phát sinh tại một thời điểm nào đó, có thể là cả quá trình dài.

Trợ cấp BHXH có 2 loại: Trợ cấp ngắn hạn chi trả cho những nhu cầu phát  sinh như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp dài hạn chi trả thường kỳ cho người lao động gồm tuổi già; tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nặng phải nghỉ việc; tử vong và mất người nuôi d­ưỡng.

Ngoài ra, theo các giác độ khác nhau, có các loại trợ cấp như trợ cấp một lần, trợ cấp lần đầu, trợ cấp thay lương, trợ cấp phụ trợ, trợ cấp góp phần…

2% bảo hiểm xã hội bắt buộc để lại là gì?

Đơn vị được giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc để chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. Hằng tháng hoặc hàng quý, Doanh nghiệp quyết toán với cơ quan BHXH, nếu xảy ra trường hợp số tiền quyết toán nhỏ hơn số tiền giữ lại thì Doanh nghiệp phải đóng đủ số chênh lệch vào tháng tiếp theo.

Mức đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Mức đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN mới nhất được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 và thay thế Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2018

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2018

Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ đóng 17% vào quỹ BHXH (trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản còn lại 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất). Ngoài 17% nêu trên, doanh nghiệp còn phải đóng BHTNLĐ, BNN:

– Trước ngày 1/6/2017: Doanh nghiệp phải đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động

– Kể từ ngày 1/6/2017: Doanh nghiệp chỉ còn đóng 0,5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động (Theo điều 22 của QĐ 595).

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội là gì?

Phần mềm kê khai BHXH được xem là công cụ giúp Doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai BHXH, dễ dàng lập và quản lý hồ sơ BHXH. Thông qua phần mềm kê khai BHXH điện tử, Doanh nghiệp có thể chủ động kê khai và nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH.

Trên đây là tất cả những giải đáp xoay quanh vấn đến bảo hiểm xã hội là gì? Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan nhất đến người lao động. Từ đó, mọi người có thể chủ động tham gia và hưởng quyền lợi từ bảo hiểm xã hội.

Tác giả

Kha Be