Là gì

Bạn có biết ROE là gì chưa?

Yếu tố nào ảnh hưởng đến roe
Tác giả - Kha Be

ROE là gì hiện là thắc mắc chung của nhiều người mặc dù họ thường xuyên làm việc với nó. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ tất tần tật những thông tin ROE, cùng nhau tìm hiểu nhé.

ROE là gì?

ROE là tên viết tắt của từ Return On Equity, là tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư. Cách tính ROE cũng đã thể hiện qua tên gọi của nó, ta lấy lợi nhuận thu được lợi nhuận sau khi đã trừ đi thuế và lãi vay (EAT) chia cho số tiền bỏ ra ban đầu(V), tức ROE=EAT/V. Lợi nhuận dùng để tính ROE phải là lợi nhuận sau thuế và lãi vay (nếu có), vì khi đầu tư nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận thật sự nhận được không bao gồm bất kỳ chi phí nào nữa.

ROA là gì?

ROA (viết tắt của Return on Assets) – gọi là tỷ số lợi nhuận trên tài sản, là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời.

Mách bạn chỉ số ROE và cách tính ROE, ROA?

Chỉ số ROE thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác 1 đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lời.

Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì khả năng sử dụng vốn càng có hiệu quả. Những cổ phiếu có ROE cao thường được nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Và tất yếu những cổ phiếu có chỉ số ROE cao cũng có giá cổ phiếu cao hơn.

 • Cách tính ROA

Công thức: ROA = Lợi nhuận sau thuế (Earnings) / Tài sản (Assets) * 100%

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế: là lợi nhuận ròng dành cho cổ phiếu thường
 • Tài sản:  là tổng tài sản của doanh nghiệp.
 • Cách tính ROE

Công thức: ROE = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ Vốn chủ sở hữu (Equity)

Cách tính roe thế nào

Cách tính roe thế nào

Trong đó:

 • Lợi nhuận ròng (Earnings or Net Income): là lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường (sau khi đã trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi)
 • Vốn chủ sở hữu (Equity): còn gọi là Vốn cổ phần của cổ đông, hoặc giá trị tài sản ròng hữu hình (tại thời điểm đầu niên độ kế toán).

Cách tính ROE theo phương pháp Dupont

Dưới góc độ nhà đầu tư cổ phiếu, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, nên ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mô hình Dupont như sau:

 • Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng/ Tổng tài sản = Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu

Hay, ROE = ROA x Đòn bẩy tài chính

Vì vậy, mô hình Dupont có thể tiếp tục được triển khai chi tiết thành:

 • Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng/ Doanh thu X Doanh thu/ Tổng tài sản X Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu

Hay, ROE = Hệ số Lợi nhuận ròng X Hiệu suất sử dụng tổng tài sản X Đòn bẩy tài chính

Mách bạn cách phân tích Dupont ROE

Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Các nhà phân tích tài chính thường xuyên vận dụng công thức Dupont trong các phân tích mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công cụ này lại khá đơn giản, các nhà đầu tư theo trường phái cơ bản hoàn toàn có thể áp dụng để phân tích các chỉ số của doanh nghiệp và từ đó đưa ra quyết định đầu tư.

Sử dụng công cụ Dupont để phân tích chỉ số ROE. Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá doanh nghiệp và tìm ra những yếu tố tác động đến chỉ số này. ROE là chỉ số thể hiện khả năng tạo tiền trên đồng vốn góp của đồng và được tính bằng công thức lấy lợi nhuận ròng chia vốn chủ sở hữu. Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, nên ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản.

Các yếu tố ảnh hưởng đến ROE?

Thứ nhất doanh nghiệp có thể gia tăng khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao doanh thu và đồng thời tiết giảm chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận ròng biên.

Thứ hai doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách sử dụng tốt hơn các tài sản sẵn có của mình nhằm nâng cao vòng quay tài sản. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là doanh nghiệp cần tạo ra nhiều doanh thu hơn từ những tài sản sẵn có. Một ví dụ đơn giản và khá thú vị có thể minh chứng cho điều này là giả sử bạn có một cửa hàng mặt phố nhỏ ban sáng bạn bán đồ ăn sáng, buổi trưa bạn bán cơm bình dân cho dân văn phòng và buổi tối bạn bán cà phê. Như vậy với cùng một tài sản là cửa hàng bạn đã gia tăng được doanh thu nhờ biết bán những thứ cần thiết vào thời gian thích hợp.

Thứ ba doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách nâng cao đòn bẩy tài chính hay nói cách khác là vay nợ thêm vốn để đầu tư. Nếu mức lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp cao hơn mức lãi suất cho vay thì việc vay tiền để đầu tư của doanh nghiệp là hiệu quả.

Khi áp dụng công thức DuPont vào phân tích các nhà phân tích nên tiến hành so sánh chỉ tiêu ROE của doanh nghiệp qua các năm. Sau đó phân tích xem sự tăng trưởng hoặc tụt giảm của chỉ số nay qua các năm bắt nguồn từ nguyên nhân nào trong ba nguyên nhân kể trên từ đó đưa ra nhận định và dự đoán xu hướng của ROE trong các năm sau.

Yếu tố nào ảnh hưởng đến roe

Yếu tố nào ảnh hưởng đến roe

Mách bạn ý nghĩa của ROA ROE ROS

Ý nghĩa ROA: Chỉ số ROA thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Nhà đầu tư sẽ thấy được doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền lãi trên 1 đồng tài sản. ROA càng cao thì khả năng sử dụng tài sản càng có hiệu quả.T ương tự như chỉ số ROE, những chứng khoán có ROA cao sẽ là những chứng khoán được ưa chuộng hơn. Và tất yếu những chứng khoán có chỉ số ROA cao cũng có giá cao hơn.

Ý nghĩa ROE: Chỉ số ROE thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác 1 đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lời. Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì khả năng sử dụng vốn càng có hiệu quả. Những cổ phiếu có ROE cao thường được nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Và tất yếu những cổ phiếu có chỉ số ROE cao cũng có giá cổ phiếu cao hơn.

Khi đánh giá ROE, bạn cũng nên đánh giá điều sau:

 • ROE < Lãi vay ngân hàng: vậy nếu công ty vay ngân hàng thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng mà thôi.
 • ROE > Lãi vay ngân hàng: thì chúng ta phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thương trường chưa, nhằm xem xét công ty này có khả năng tăng ROE trong tương lai hay không.
 • Ngoài ra, ROE cao duy trì trong nhiều năm cũng thể hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh cao, hay độc quyền thường có chỉ số ROE rất cao.

Ý nghĩa ROS: Vì ROS thể hiện lợi nhuận/doanh thu, tức là chiếm bao nhiêu % so với doanh thu. Doanh thu là con số dương. Vậy nên:

+ Khi ROS > 0: Công ty kinh doanh có lãi, khi ROS càng lớn thì lãi càng lớn.

+ Khi ROS âm: Công ty đang bị lỗ.

Tuy nhiên ROS phụ thuộc vào đặc tính của từng ngành nghề, muốn đánh giá công ty thì nên đánh dựa trên mặt bằng trung bình ngành, nếu ROS > ROS trung bình ngành, công ty tốt hơn so với trung bình ngành, cũng như so sánh với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

ROE Garena là gì?

Garena ROE tên đầy đủ là Garena Ring of Elysium, đây là tựa game sinh tồn do Tencent Games phát triển và được phát hành toàn thị trường Đông Nam Á bởi NPH Garena.

Ring of Elysium là tựa game PC mang phong cách sinh tồn PUBG hoàn toàn miễn phí được chính đội ngũ phát triển game của Tencent xây dựng. Game sở hữu đồ họa cực kỳ sắc nét bằng công nghệ QuickSliverX. Ring of Elysium có chế độ chơi đơn, đấu solo, Squad hay Duo.

ROE Garena là gì

ROE Garena là gì

Mách bạn cách tải ROE

Sau đây là cách tải game ROE Garena bạn có thể tham khảo

 • Bước 1: Tải ngay phần mềm Garena về máy và cài đặt như bình thường
 • Bước 2: Sau khi Cài đặt Garena PC thành công, các bạn đã có biểu tượng Garena ở ngoài màn hình và bạn đưa chuột vào rồi bấm chọn Properties. Chọn tab Shortcut và điền thêm -toggleapp 32840 (indonesia) hoặc -toggleapp 32838 (Thailand) vào mục Target sau đó bấm Apply

Cách tải Garena ROE bằng cách Fake IP

 • Bước 1: Tải Softether VPN Clientvề máy tính, giải nén file, rồi nhấn đúp chuột vào file cài đặt
 • Bước 2: Giao diện Softether VPN Setup Wizard xuất hiện, chọn Softether VPN Client và nhấn Next để tiến hành cài đặt
 • Bước 3: Tích chọn vào I agree to the End User License Agreement, rồi nhấn Next để đồng ý với các điều khoản sử dụng phần mềm.
 • Bước 4: Tiếp theo đồng ý với các điều khoản quan trọng, rồi nhấn Next
 • Bước 5: Nếu muốn chọn đường dẫn cài đặt phần mềm thì tích chọn vào Specify the Directory, rồi nhấn Browse để chọn nơi lưu trữ mới. Còn không thì nhấn luôn vào Next để bắt đầu cài Softether VPN Client.
 • Bước 6: Tiếp tục nhấn Next
 • Bước 7: Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo
 • Bước 8: Quá trình cài đặt Softether VPN Client diễn ra khá nhanh, bạn chỉ cần đợi một lát là xong
 • Bước 9: Tích chọn Start the Softether VPN Client Manager, rồi nhấn Finish để khởi chạy phần mềm ngay sau khi cài đặt hoàn tất
 • Bước 10: Tại giao diện chính của Softether VPN Client Manager, nhấn đúp chuột vào dòng VPN Gate Public VPN Relay Servers.
 • Bước 11: Tích chọn vào Enable the VPN Gate Relay Service and Join the VPN Gate Research as a Volunteer, rồi nhấn OK để đồng ý bật VPN Gate lên.
  Bước 12: Đồng ý với những cảnh báo của Softether VPN Client và nhấn Agree.
 • Bước 13: Tiếp tục nhấn OK để xác nhận hành động kích hoạt VPN Gate
 • Bước 14: Lúc này sẽ xuất hiện VPN của rất nhiều nước, nhấn vào Region để lọc quốc gia. Sau đó, chọn Thailand có Line Speed cao nhất, rồi nhấn vào Connect to the VPN Server.
 • Bước 15: Quá trình kết nối VPN Gate Connection diễn ra, bạn chỉ cần đợi một lát thôi.
 • Bước 16: Khi thấy xuất hiện chữ Connected như hình dưới là kết nối thành công, cứ giữ nguyên cửa sổ này nhé

Trên đây là tất tần tật những thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc ROE là gì. Chúc các bạn vui khỏe.

Tác giả

Kha Be